תפריט

על מכרזים והתקשרויות

היישום העדכני והמתקדם ביותר לבעלי תפקיד ועובדי רשויות מקומיות

חוקים, תקנות והוראות שעה

חוזרי מנכ"ל

עדכון סכומי פטור ממכרז ומכרזי זוטא

ד.רן־יה משרד עו"ד

מכרזים משותפים - יחד נגיע לתוצאות טובות יותר

עלוני "על מכרזים"

ישומון מבית

עיריות
16.06.24 - 15.07.24

נושא

סכומים

גבולות סכומים למכרז זוטא

161,600 ₪ – 789,400 ₪

מכרז זוטא ישלח לפחות לארבעה ספקים או קבלנים אם ערכו

בין 161,600 ₪ – 394,700 ₪

מכרז זוטא ישלח לפחות לשישה ספקים או קבלנים אם ערכו

בין 394,700 ₪ – 789,400 ₪

הסכומים בתקנות עבור כלל סוגי הרשויות (עיריות, מועצות אזוריות ומועצות מקומיות) כוללים את סך התשלומים, לרבות מסים, הכלולים בהתקשרות.